12 tipov od ranných vtáčat AKO VSTÁVAŤ SKORO

12 tipov od ranných vtáčat AKO VSTÁVAŤ SKORO

1. Za žiadnych okolností NESTLÁČAJ tlačidlo „ODLOŽIŤ“ Ako vyzerá vstávanie vs. ako sa cítim keď musím vstať skoro Neodkladaj budík. Vstaň, pocvič si a naraňajkuj sa. Rutina je základ! 2. Snaž sa vstať hneď ako zazvoní budík Vstaň v momente keď budík začne...