„POHYBOM

PROTI OBEZITE“

Obezita je chronické, progredujúce, relapsujúce ochorenie. Komplexná liečba obezity musí byť chronická a celoživotná, zameraná nielen na redukciu, ale aj na prevenciu nárastu hmotnosti po redukcii hmotnosti. Nevyhnutné je optimálnu hmotnosť aj udržať.

* Projekt je vytvorený na základe doterejších vedekých poznatkov a skúseností z praxe.
* Pred vypĺňaním dokumentu si prečítajte inštrukcie.

DajTe sa do pohybu!

Epidémia obezity je jedným z najvýznamnejších celosvetových problémov.

V roku 2017 predčasne zomrelo 4,7 miliónov ľudí na následky obezity (Global Burden of Disease).

Za posledných 50 rokov stúpol priemerný energetický príjem na osobu za deň o 500 kcal, čo predstavuje približne jeden celý hamburger.

Pracovný zošit

Majte svoje zdravie pod kontrolou. Zapisujte si svoje zdravotné hodnoty aby ste svojmu lekárovi alebo fyzioterapeutovi vedeli pomôcť s nastavením optimálnej liečby.

Ak máte nejasnosti pri vypisovaní dokumentu, kontaktujte svojho zdravotného experta alebo napíšte nám na: [email protected].

Program v mobile

 

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou obezity v Európe, preto sa už šiesty rok prostredníctvom aktivít Slovenskej obezitologickej asociácie a Biomedicínskeho centra SAV zapája do osvetových aktivít týkajúcich sa obezity a s ňou súvisiacich ochorení.

Majte pri sebe sebe svojho osobného fyzioterepeuta vo vrecku.

Pre zdravšie zajtrajšky

Zadajte svoj email a kliknite na tlačidlo „ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ PRÍRUČKU“. Email s brožúrkou by vám mal byť doručený do pár minút. Nezabudnite si skontrolovať spam.