Rozcvičte svoje pľúca s aplikáciou BodyFix.io

Pri chronických pľúcnych ochoreniach má pľúcna rehabilitácia nezastupiteľné miesto. 
Cieľom je dosiahnuť a udržať čo najlepšiu priechodnosť dýchacích ciest, zlepšiť fyzickú aktivitu, zmierniť ťažkosti, zlepšiť kvalitu života pacienta.

Garant a sponzor sekcie 

Slovenská pneumologická ftizeologická spoločnosť

AKO TO FUNGUJE

PĽÚCNA REHABILITÁCIA

Napriek výraznému pokroku v liečbe pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) v ostatných desaťročiach, nedostatočná adherencia k liečbe, nedodržiavanie liečebných režimov a nesprávne inhalačné techniky predstavujú významnú prekážku pre dosiahnutie zlepšenia kvality života pacientov.

VÝZNAM SPOLUPRÁCE PACIENT – LEKÁR 

V priemere dodržiava lekárom odporučený terapeutický režim len 40 až 60 % pacientov a iba 1 z 10 pacientov správne inhaluje svoje lieky.

Stiahnite si aplikáciu Bodyfix.io

Zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám z aplikácie príde 6-miestny číselný kód, ktorý zadajte do uvedených políčok. Tento kód slúži len na registráciu vás ako užívateľa. Stiahnutie aplikácie je bezplatné.

Ako získate promo kód?

Pre získanie promokódu k bezplatnému stiahnutiu balíčku pre pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc kontaktujte svojho pneumológa. V prípade potreby nás kontaktujte na: [email protected]

Získajte „CHOCHP“ balík

Po získaní promokódu od lekára
v aplikácií kliknite na
tri vodorovné čiary vľavo hore
a stlačte tlačidlo uplatniť promo kód.
S ním si otvoríte balík cvičení pre CHOCHP bezplatne.

CHOCHP je liečiteľné ochorenie

K dosiahnutiu želaného úspechu v liečbe je veľmi dôležitá spolupráca a dôvera medzi pacientom a lekárom.


Základným princípom pre dosiahnutie stanoveného cieľa je včasná diagnostika ochorenia, komplexná terapia, minimalizácia, ideálne odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a návykov. Skríning, aktívne vyhľadávanie pacientov s CHOCHP by mali byť neoddeliteľnou súčasťou preventívnych programov u ľudí s rizikovými faktormi, nad 40 rokov veku.

Ďalšie výhody Telerehabilitácie

Ciele programu

 • Minimalizovať príznaky CHOCHP
 • Znížiť zdravotné postihnutie
 • Zvýšiť účasť na fyzických a sociálnych aktivitách
 • Podporovať nezávislosť
 • Zlepšiť kvalitu života
 • Znížiť počet hospitalizácií, a tým znížiť celkové náklady na zdravotnú starostlivosť

 

Výhody programu

 • Lepšia kvalita života
 • Zlepšená tolerancia cvičenia
 • Znížené vnímanie dýchavičnosti
 • Skrátený čas hospitalizácií ročne
 • Znížená úzkosť a depresia
 • Zlepšená funkcia paží
 • Zlepšené dýchacie svaly (v kombinácii so všeobecnými cvičeniami)

 

Naučené techniky

 • Ako posilniť dýchacie svaly, aby ste sa pri dýchaní príliš neunavovali
 • Ako udržiavať bronchopulmonálnu hygienu
 • Techniky kašľania na efektívne uvoľnenie dýchacích ciest
 • Diafragmatické dýchanie
 • Ako vykonávať aeróbne vytrvalostné cvičenia na zníženie dýchavičnosti

Mobilnú aplikáciu BodyFix.io si môžete stiahnuť zadarmo.

Na CHOCHP je potrebné myslieť u každého človeka

–  s chronickým kašľom (prítomným nepravidelne, alebo každý deň)
– s tvorbou a vykašliavaním spúta (hlienu) rôznej konzistencie a farby 
–  s dýhavicou, ktorá sa postupne zhoršuje najmä pri telesnej záťaži

Na základe klinických sledovaní môžeme povedať, že len asi 40-60% pacientov v priemere dodržiava lekárom odporučaný terapeutický režim a iba 1 z 10 pacientov správne inhaluje svoje lieky.

 

MUDr. Mária Drugdová,

pneumológ-ftizeológ
Pneumo-Alergo
Centrum, Bratislava

„Rehabilitačný program by mal byť prispôsobený individuálnym potrebám a cieľom, či očakávaniam pacienta.

Vo všeobecnosti kombinuje vzdelávanie o CHOCHP, nácvik správneho dychového vzoru či inhalačných techník, používanie fyzioterapeutických pomôcok, zlepšovanie sily dýchacieho svalstva, ako aj celkovej fyzickej kondície, liečbu iných ťažkostí ako sú poruchy rovnováhy, bolesti chrbtice.

Dôležitou súčasťou je výživové poradenstvo. Pľúcna rehabilitácia môže významne znížiť potrebu opakovaného prijatia do nemocnice, zvýšiť schopnosť pacienta zúčastňovať sa na každodenných činnostiach a zlepšovať kvalitu života. Je však dôležité ju zahájiť čím skôr po prepustení z nemocnice.“

ADHERENCIA K LIEČBE U PACIENTOV S CHOCHP

„Wow, skvele spracované a všetko čo potrebujem je free, oceňujem pilates cvičenia, ktoré môžem ukázať mame, ktorá chodí na pilates a akurát teraz samozrejme kvôli situácii aká je nemôže.“

„Super aplikácia. Využívam najmä cvičenia pri menštruačných bolestiach a taktiež nakoľko ma občas v sekne v krížoch, tak balíček „Prvá pomoc pri seknutí v krížoch“ je tiež často otváraná. 🙂 

„Páči sa mi, že aplikácia je rozmanitá, nájdem tam rôzne cvičenia pre celú rodinu.“

Kontaktujte nás

0948 399 462

Telefónne číslo

Vyskúšajte si to

Nájdite si pár minút na cvičenie a sledujte denný rozpis cvikov. Pomôže vám to predchádzať ochoreniam dolných končatín.