Pracovný zošit Respiračnej fyzioterapie

Pri chronických pľúcnych ochoreniach má pľúcna rehabilitácia nezastupiteľné miesto. 
Cieľom je dosiahnuť a udržať čo najlepšiu priechodnosť dýchacích ciest, zlepšiť fyzickú aktivitu, zmierniť ťažkosti, zlepšiť kvalitu života pacienta.

* Projekt je vytvorený na základe doterejších vedekých poznatkov a skúseností z praxe.
* Pred vypĺňaním dokumentu si prečítajte inštrukcie.

Virtuálna fyzioterapia pre pacientov

s chronickým ochorením pľúc

REspiračná fyzioterapia

Napriek výraznému pokroku v liečbe pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) v ostatných desaťročiach, nedostatočná adherencia k liečbe, nedodržiavanie liečebných režimov a nesprávne inhalačné techniky predstavujú významnú prekážku pre dosiahnutie zlepšenia kvality života pacientov.

Pracovný zošit

Majte svoje zdravie pod kontrolou. Zapisujte si svoje zdravotné hodnoty aby ste svojmu lekárovi alebo fyzioterapeutovi vedeli pomôcť s nastavením optimálnej liečby.

Ak máte nejasnosti pri vypisovaní dokumentu, kontaktujte svojho zdravotného experta alebo napíšte nám na: [email protected].

CHOCHP je liečiteľné ochorenie

 

K dosiahnutiu želaného úspechu v liečbe je veľmi dôležitá spolupráca a dôvera medzi pacientom a lekárom.

Základným princípom pre dosiahnutie stanoveného cieľa je včasná diagnostika ochorenia, komplexná terapia, minimalizácia, ideálne odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a návykov. Skríning, aktívne vyhľadávanie pacientov s CHOCHP by mali byť neoddeliteľnou súčasťou preventívnych programov u ľudí s rizikovými faktormi, nad 40 rokov veku.

Pre zdravšie zajtrajšky

Zadajte svoj email a kliknite na tlačidlo „ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ PRÍRUČKU“. Email s brožúrkou by vám mal byť doručený do pár minút. Nezabudnite si skontrolovať spam.