Máte plochú nohu?

Ako prvé musíme posúdiť plochosť nohy. Nohy sú základňou na ktorej stoja nielen dolné končatiny, ale celé telo. Plochosť jednej nohy vážne naruší stabilitu celej postavy a prejaví sa vybočením panvy do strany, čo všetci poznáte pod pojmom skolióza.

Obrázok 1

Na obrázku 1 vidíme schematický princíp klenutia nohy. Pozdĺžna klenba (zelenou) je dlhšia a podieľajú sa na nej kosti zanártné a nártné od pätového hrboľu po hlavičky metatarzálnych kostí, ktoré podmieňujú na chodidle bruško tesne za prstami. Priečna klenby (biela) je predovšetkým v mieste zanártnych kostí.


Obrázok 2

Vrcholy obidvoch klenb, pozdĺžne a priečne, sú v rovnakom mieste, ktoré je na obrázku označené šípkou. Nájdete ho tak, že prstom vyhmatáte predný okraj vnútorného členku a pôjdete od bodu dole do miesta, kde ešte cítite pod prstom tvrdú kosť. Je to hneď za úponom predného kolenného svalu (m. tibialis anterior) k členkovej kosti (os. naviculare).

Pri správnej klenbe nohy, ktorá stojí na podložke, ide ľahko zasunúť ukazovák pod klenbu chodidla. Vyskúšajte obe chodidlá!

Pokiaľ to pod niektorou z klenb ide horšie alebo vôbec, znamená to, že máte ploché chodidlo.

Zatiaľ bola reč iba o kostiach. Tie síce tvoria konštrukciu klenby, ale samé ho pohromade držať nemôžu. K tomu mu slúžia väzy a svaly. Krátke väzy spájajú navzájom všetky susediace kosti nohy. Z dlhých väzov má pre držanie klenby najväčší význam pozdĺžny väz chodidla (ligamentum platare longum).

Je natiahnutý od pätového hrbolu až k hlavičkám nártových kostí (pod zmieneným bruškom za prstami) a hraje tu úlohu tetivy na luku. Priemer s tetivou a lukom platí rovnako pre šľachy svalov, ktoré v chodidle prebiehajú.

Obrázok 3

Obrázok č. 3 znázorňuje jeden z nich – dlhý lýtkový sval (m. peroneus longus), jeho šľachu jednoducho nájdete za zadným koníkom. Zvýraznite ju tým, že nohu vytočíte vonkajšou hranou nohy. Bruško svalu pokrýva telo lýtkovej kosti a vytočením chodidla vonku sa zvýrazní. Šľacha obtáča chodilo a prechádza ním naprieč a mierne dopredu. Končí úponom k báze prvej (palcovej) nártnej kosti zo spodnej strany. Tento priebeh naznačuje, že dlhý lýtkový sval udržuje priečnu klenbu nohy.

Obrázok č. 4

Pozdĺžnu klenbu udržujú svaly, ktorých brušká sú na lýtku schované pod trojhlavým lýtkovým svalom a šľachou (na obrázku zelené) prechádzajú dolu za vnútorným členkom do chodidla. Zadný lýtkový sval (m. tibialis postrior) končí už u zánartných kostí. Ostatné dva – dlhý ohýbač palca (m. flexor halucis longus) a dlhý ohýbač prstov (flexor digitorum longus) majú šľachy dlhšie a končia na spodnej strany na prstoch nohy.

Po teoretických základoch se dostávame konečne k návodu ako spoznáte plochú nohu v praxi. Prvý spôsob bol uvedený. Zasunieme prst u stojaceho človeka pod klenbu nohy a všímame si, ako ďaleko sa dostaneme. Porovnáme nález na obidvoch stranách. Pokiaľ prst pod klenbu nedostaneme vôbec, je noha veľmi plochá.

Obrázok č. 5

Obrázok ukazuje druhý spôsob. Pozrieme sa zozadu na nohy u stojaceho človeka. Plochá noha je na vnútornej strane prepadnutá a celý členok a Achillova šľacha sa vyklenuli dovnútra.

Obrázok č. 6

Tretia možnosť je urobiť odtlačok chodidiel (piesok, vlhké chodidlá na papier a podobne). Odtlačok zdravej klenby nohy je na vnútornej strane vyrezaný (vľavo). U plochej nohy je vnútorná strana odtlačku zarovnaná, alebo sa dokonca vylieva (vpravo). Ďalšie možnosti, ktoré sú z hľadiska funkčného posúdenia klenby najvýhodnejšie, je sledovať vnútornú stranu nohy z boku pri chôdzi. U plochej nohy dochádza pri došľapnutí k prelomení klenby smerom k podlahe.

Plochosť chodidla môže postihnúť iba jednu nohu, potom je rozdiel veľmi dobre viditeľný. Prejaví sa to tým, že je jedna dolná končatina kratšia.

Plochosť chodidiel sa dá ovplyvniť iba v detstve, kedy je noha ešte tvarovateľná. S vekom sa úspešnosť zmenšuje. Najlepšou cestou je posilňovať svaly, ktoré obe klenby zvierajú.