Zdravie

Pripravený na zmenu?

16. decembra 2019

Patrik Konrády

Najčastejším dôvodom bolesti chrbta sú funkčné poruchy, ktoré sú na rozdiel od štrukturálnych porúch pri cielenom zásahu plne reverzibilné. Príčinou vzniku poruchy funkcie je nedostatočná stabilita chrbtice zabezpečovaná z veľkej miery tzv. vnútrobrušným tlakom tvoreným správnou synchrónnou aktivitou svalov trupu.

Brucho ako celok


Nádych a výdych

Funkcia vybraných svalov je podmienená optimálnym postavením jednotlivých segmentov tela – predovšetkým hrudníku a panvy, ktoré umožňuje optimálne zapojenie svalov do stabilizácie chrbtice zabraňujúcej abnormálnemu preťažovaniu a vzniku bolesti.

Pre správne držanie trupu a celého tela má veľký význam vyvážená funkcia vybraných tzv. svalových dvojíc.


Vybrané svaly (A,B,C,D) majú tendenciu k preťaženiu, skráteniu a nadmernej aktivácii, zatiaľ čo ich dvojičky (a,b,c,d) sú často oslabené a ich aktivita je nedostatočná. Výsledkom je neoptimálna funkcia oboch skupín svalov vedúca k svalovej dysbalancii.

 

 

Komentáre