1. Ako chcete predísť chybnému odfoteniu zakaznika, aby nasledovne došlo k  nesprávnemu výsledku v meraní?
-Aplikácia ma v sebe zabudovaný funkciu Kompas ktorá vyhodnoti postavenie telefonu a následne  upozorni terapeuta aby nastavil telefon čo najlepšie pre meranie klienta.

2. Aplikácia je pre celý svet ako chcete docieliť jednotné meranie a aká odchylka meranie je pri meraní?

Ako všetci dobre vieme na celom svete sa používajú rôzne dĺžky merania preto sme aplikáciu navrhli aby si sami terapeuti naznačili na tele 1cm alebo palec. Aby následne v aplikacií zamerali jednotnku merania. Ktorá sa následovné rozráta na 10 jednotiek z ktoréj polka jednotky je odchylka merania.
Príklad 1cm =10mm  a polovica z 1mm je 0.5mm

3. Pre koho je táto aplikácia vhodna?
-Aplikáciu ma 2 mody použitia.
1. Pre terapeutov (fyzioterapeutov, masérov,  trenérov, doktorov, učiteľov…)
Kde majú možnosť vytvoriť Profil klienta s diagnostikou od Bodyfix.io s anamnezou, rehabilitačným programom, časovím rozhranim pre klienta a penaženkou pre informácie o platení treningov +súkromný chat s klientom.
2. Pre obyčajného klienta aby si v pohodli domova diagnotikoval svoju postúru tela a nasledovne vyhľadal odborníka vo svojom okolí.

4. Ako budu moje osobné udaje chránené pred zneužitím?
Vaše osobné údaje sú chránenné pred znežitím na súkromnom servery od googlu.
Aplikácia disponuje dvojitou ochranou pred vstupom do aplikacií a potom do osobného profilu klienta.