Zdravie

Dokáže hudba pomôcť ľuďom trpiacim demenciou alebo Alzheimerom?

5. februára 2020

Nora Belíová

Hudba je pre nás relaxom, zábavou, motiváciou… Vedci zistili, že ak nás postihne demencia či Alzheimer, nemusíme sa obávať straty spomienok na hudbu.

ČO ZISTILI VEDCI?

DÔVODOM je tzv. autonómna senzorická meridiánová reakcia (ASMR) alebo pocit brnenia, ktorý vyvolá počúvanie hudby. V štúdii z roku 2018 uverejnenej v časopise „Journal of Alzheimer’s Disease“ vedci ukázali časti mozgu, ktoré boli zodpovedné za ASMR. Práve tieto časti mozgu nie sú ovplyvnené Alzheimerovou chorobou alebo demenciou a nestrácajú sa v žiadnom z jej štádií.

Zdroj: https://awarenessact.com/

TERAPIA HUDBOU

Vedci veria, že počúvanie hudby v prípadoch týchto ochorení by mohlo pomôcť ľuďom prinavrátiť prítomnejšie vnímanie. Niektorí sa za pomoci hudby dokonca vrátili späť k normálu, hoci len na krátky čas. Ak však máte blízkeho, ktorý trpí demenciou alebo Alzheimerom, viete, že aj krátky čas, kedy bude vnímať realitu a bude vedieť, kto ste, bude požehnaním. Terapia hudbou je vo svete pri týchto ochoreniach bežne používaná.

Samozrejme neberte hudbu ako liek, ktorý vylieči tieto choroby. Avšak istým ľuďom dokáže zmierniť príznaky.

V nadväznosti na tieto zistenia Univerzita v Utahu zverejnila nasledujúce vyjadrenie:

Ľudia s demenciou sú konfrontovaní so svetom, ktorý im nie je známy, čo spôsobuje dezorientáciu a úzkosť,“ uviedol Jeff Anderson, MD, PhD, profesor v odbore rádiológia a spoluautor štúdie Univerzity v Utahu. „Veríme, že hudba prenikne do dôležitej časti mozgu, ktorá stále funguje.“

Predchádzajúca štúdia preukázala vplyv personalizovaného hudobného programu na náladu pacientov s demenciou. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať mechanizmus, ktorý aktivuje sieť pozornosti v oblasti mozgu. Výsledky ponúkajú nový spôsob, ako pristupovať k úzkosti, depresii a agitácii u pacientov s demenciou. Aktivácia susedných oblastí mozgu môže oddialiť pokračujúci pokles spôsobený týmto ochorením.

„Hudba je ako kotva, ktorá ťahá pacienta späť do reality.“

Vedci počas troch týždňov pomáhali účastníkom pri výbere zmysluplných piesní a vyškolili pacientov a ošetrovateľov ako používať prenosný prehrávač médií, ktorý obsahoval starostlivo zvolenú hudbu.

Keď dáte pacientom s demenciou slúchadlá s hudbou, ktorá bola ich obľúbená, doslova OŽIJÚ,“ hovorí Jace King, postgraduálny študent v „Brain Network Lab“. „Hudba je ako kotva, ktorá ťahá pacienta späť do reality.“

Vedci pomocou magnetickej rezonancie skenovali pacientov, aby videli oblasti mozgu, ktoré sa rozsvietia, keď pacient počúva 20 sekundové klipy hudby v porovnaní s tichom. Vedci prehrali osem klipov hudby z hudobnej zbierky pacienta, osem klipov tej istej hudby, ktoré sa prehrali opačne, a osem blokov ticha. Následne porovnali obrázky.

Vedci zistili, že hudba aktivuje mozog a spôsobuje komunikáciu celých „regiónov“ mozgu.

„Toto je objektívny dôkaz zo snímania mozgu, ktorý ukazuje, že personalizovaná zmysluplná hudba je alternatívnou cestou pre komunikáciu s pacientmi trpiacimi Alzheimerovou chorobou,“ povedal Norman Foster, MD, riaditeľ Centra pre výskum a starostlivosť o Alzheimerovu chorobu na Univerzite v Utahu. „Jazykové a vizuálne pamäťové cesty sú poškodené v ranom štádiu ochorenia, no personalizované hudobné programy dokážu aktivovať mozog, najmä u pacientov, ktorí strácajú kontakt so svojim prostredím.“

ZDROJ: https://awarenessact.com/memorie-of-music-cannot-be-lost-to-people-with-alzheimers-and-dementia/

Voľný preklad článku.

Komentáre