Fitness

5 typov držania tela. Ktoré máte vy?

23. februára 2019

Patrik Konrády

Na hodnotenie kvality držania tela sa využívajú rôzne subjektívne a objektívne metódy. K subjektívnym metódám patrí napr. metóda podľa Jaroša a Lomníčka, Kesperczyka, Sobieckej, Szcygla…

Základné tipy postúry

(vľavo) optimálny typ postúry
(vpravo) typ postúry s bedrovou hyperlordózou

Vyšetrenie pohľadom z laterálnej strany

Hodnotíme dolné končatiny: reliéf, os a konfiguráciu. Hodnotíme sklon panvy a krížovej kosti – fyziologicky je približne 30° od vertikály, ďalej postavanie brucha, postavenie a tvar hrudníka, ktorý súvisí s držaním chrbtice. Na chrbtici si treba všímať zväčšené alebo zmenšené zakrivenie, na horných končatinách reliéf, os, konfiguráciu. Na záver sa hodnotí držanie a osové postavenie hlavy. Pri meraní sa používa olovnica alebo náš systém Bodyfix.io. Hodnotí sa postavenie tela a hĺbka zakrivenia. Pri správnom držaní os prechádza od vonkajšieho zvukovodu, prechádza stredom ramenného a bedrového kĺbu a končí pred os. členkového kĺbu.

Hyperkyfolordotický typ postúry.

Našli ste sa v tomto typen postúry?

Hĺbka krčnej lordózy je pritom najviac 2-2,5 cm, lubálnej lordózy 2,5-4 cm. Akúkoľvek odchýlku treba zaznamenať.

V týchto metódach sa robí pozorovanie vybraných elementov stavby držania tela v sagitálnej a frontálnej rovine. Na základe hodnotenia zakrivenia chrbtice v jej jednotlivých častiach a celkovej charakteristiky tvaru chrbtice, lokalizácií vrcholu jednotlivých kriviek a hodnotenia postavenia krížovej kosti a panvy v laterálnej projekcii sa rozlišujú základné typy postúry:

Správny a nesprávne tipy postúr.

SPRÁVNE
1. Optimálny typ postúry

NESPRÁVNE
2. Typ postúry s driekovou hyperlordózou
3. Typ postúry s plochou krivkou chrbtice
4. Hyperkyfotický typ postúry
5. Hyperkyfolordotický typ postúry

Komentáre